Agregati

ENERGOINVEST SUE d.d. je ovlašteni ekskluzivni, jedini zastupnik i servisni centar kompanije FG Wilson za program dizel električnih agregata na području B i H. Već dugi niz godina uspješno prodaje, ugrađuje i servisira široku paletu ovih agregata. Kompanija FG Wilson, ( UK ) jedan je od največih svjetskih proizvođača agregata, sa tradicijom od preko 40 godina u proizvodnji ovih uređaja.

FG Wilson dizel električni agregati se proizvode u standardnim ponuđenim varijantama, ali sa velikom mogućnošću prilagođavanja uređaja posebnim potrebama kupca.

Energoinvest SUE ima punu podršku proizvođača FG Wilson kod projektovanja, uključenja specifičnih zahtijeva kupca u fazi proizvodnje, saradnje u fazi pripreme objekata za ugradnju, ugradnje opreme i puštanja u pogon. Pored kvalitetnog rješenja za besprekidno napajanje, jedan od bitnijih razloga za kupovinu FG Wilson dizel električnog agregata jestekvalitetno pružanje postprodajnih usluga krajnjem kupcu ( održavanje opreme u garantnom i vangarantnom periodu, snabdjevanje originalnim rezervnim dijelovima itd ). Kadrovska struktura naše kompanije je oslonjena na iskusan inženjerski i tehnički kadar, što obezbjeđuje realizaciju i najsloženijih energetskih rješenja i zahvata.

Naša kompanija je, u zadnjih nekoliko godina, isporučila i ugradila preko 500 agregata FG Wilson snaga do 1000kVA.

 


 

PROIZVODI