Ispravljači, invertori, DC/DC pretvarači

Energoinvest SUE je ovlašteni zastupnik Benniga. Veoma široka paleta Benning proizvoda za razne namjene, stručnost kadra naše kompanije sa dugogodišnjim iskustvom na polju elektro - energetike i jaka servisna podrška nakon prodaje, omogućava našoj kompaniji kompletan nastup na tržištu sa sistemima za besprekidno napajanje skrojenih po mjeri kritićnih potrošača.

U svim oblastima industrije i javnog života povečava se broj potrošaća električne energije koji moraju imati rezervno napajanje u slučaju ispada mrežnog napajanja. Kao rezervno napajanje, sve više se koriste ispravljači sa paralelno priključenim akumulatorskim baterijama. Ovakav način priključenja akumulatorskih baterija se naziva “ paralelan spoj u pripravnosti ”.

Akumulatorskim baterijama podržano napajanje istosmijernom strujom nalazi široku primjenu u području nadzora i upravljanja proizvodnim procesima, napajanju elektronskih uređaja u mijernoj i regulacionoj tehnici i tehnici prijenosa i obrade podataka (telemetrija, telekomunikacije, radio sistemi itd.)
 


 

PROIZVODI