Akumulatorske baterije

ENERGOINVEST SUE je ovlašteni zastupnik kompanije EXIDE za program njihovih baterija na području BiH. Exide tehnologija vodi na svjetskom tržištu skladištenja električne energije. Exide baterije nalaze primjenu u sistemima za besprekidna napajanja električnom energijom, u komunikacijskim mrežama, mrežama za prijenos podataka, UPS sistemima za računare i upravljačke sisteme, proizvodnji i distribuciji električne energije i širokom opsegu industrije.

Sa svojim iskustvom od preko 100 godina i tehnološkim inovacijama, Exide baterije potpuno udovoljavaju najstrožijim zahtjevima skladištenja i napajanja električnom energijom.

Exide tehnologija je ponosna na svoj odnos prema zaštiti okolice. Svi tipovi Exide baterija su potpuno reciklirajući.

Exide baterije se dijele u tri osnovne tehnološke grupe:

    • AGM tehnologija
    • DRYFIT tehnologija
    • CLASSIC tehnologije


 

PROIZVODI