Ovlasteni distributeri

Zbog efikasnijeg djelovanja i servisiranja, Energoinvest SUE d.d. ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa firmama:

Toscana d.o.o Banja Luka
Adresa: 5. Kozarske brigade 11
78000 Banja Luka, BiH
Tel: + 387 51 317 359
Fax:+ 387 51 925 050
e-mail: toscana@blic.net
www.toscana-bl.com

Unel d.o.o Kotor
Adresa: Škaljari 85,
85330 Kotor, Crna Gora
Tel/fax: + 382 32 363 143
Mob: + 382 69 086 208
e-mail: unel@t-com.me

 

 

PROIZVODI