Gasni agregati

Gasni agregati uključuju niz sa izlaznom snagom od 11 do 30kVA, koji su pogonjeni HM motorima, kao i niz sa opsegom snaga od 240 do 1250 kVA, pogonjeni sa Scania i Perkins motorima.

Gasni agragati imaju manju emisiju, prave manje buke i manji su im troškovi eksploatacije u odnosu na dizel agragate.

 

 

PROIZVODI