+38733637015 info@sue.ba
Tvornička 3, Stup71000 Sarajevo, BiH

Proizvodi

Električni agregati, UPS sistemi, uređaji za kompenzaciju reaktivne električne energije, uređaji za kontrolu vršnog opterećenja, AC i DC razvodi, AC/DC, DC/DC i DC/AC konvertori, industrijske akumulatorske baterije.

Agregati

ENERGOINVEST SUE je ovlašteni ekskluzivni, jedini zastupnik i servisni centar kompanije FG Wilson za program dizel električnih agregata na području Hrvatske i BIH. Dugi niz godina uspješno prodaje, ugrađuje i servisira široku paletu ovih agregata.

Agregati

ENERGOINVEST SUE je ovlašteni ekskluzivni, jedini zastupnik i servisni centar kompanije FG Wilson za program dizel električnih agregata na području Hrvatske i BIH. Dugi niz godina uspješno prodaje, ugrađuje i servisira široku paletu ovih agregata.

Saznaj više...

UPS Sistemi

ENERGOINVEST SUE d.d. je ovlašteni ekskluzivni, jedini zastupnik i servisni centar kompanije Eaton Powerware za program UPS sistema za besprekidna napajanja na području Bosne i Hercegovine.

UPS Sistemi

ENERGOINVEST SUE d.d. je ovlašteni ekskluzivni, jedini zastupnik i servisni centar kompanije Eaton Powerware za program UPS sistema za besprekidna napajanja na području Bosne i Hercegovine.

Saznaj više...

Kompenzatori

RACIONALIZACIJA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJEKompezatori

- Projektovanje i proizvodnju uređaja za kompenzaciju reaktivne električne energije

- Projektovanje i proizvodnju uređaja za kontrolu vršnog opterećenja

- Izradu studije o racionalizaciji potrošnje električne energije


Saznaj više...

AC/DC Razvodi

Koristimo prekidačke komponente renomiranih svjetskih proizvođača, a posjedujemo tipske ateste nezavisne laboratorije.

 


AC/DC Razvodi

Koristimo prekidačke komponente renomiranih svjetskih proizvođača, a posjedujemo tipske ateste nezavisne laboratorije.

 

Razvodi se najčešće isporučuju zajedno sa ostalim proizvodima iz našeg programa i sa njima čine tehnički, komercijalno i estetski najkonkurentnije sisteme za napajanje.

Saznaj više...

Ispravljači i Invertori

Energoinvest SUE je ovlašteni zastupnik Benniga. Veoma široka paleta Benning proizvoda za razne namjene, stručnost kadra naše kompanije sa dugogodišnjim iskustvom na polju elektro - energetike.


Ispravljači i Invertori

Veoma široka paleta Benning proizvoda za razne namjene, stručnost kadra naše kompanije sa dugogodišnjim iskustvom na polju elektro - energetike i jaka servisna podrška nakon prodaje, omogućava našoj kompaniji kompletan nastup na tržištu sa sistemima za besprekidno napajanje skrojenih po mjeri kritićnih potrošača.

Saznaj više...

Akumulatorske Baterije

ENERGOINVEST SUE je ovlašteni zastupnik kompanije EXIDE za program njihovih baterija na području BiH. Exide tehnologija vodi na svjetskom tržištu skladištenja električne energije.


Akumulatorske Baterije

Exide baterije nalaze primjenu u sistemima za besprekidna napajanja električnom energijom, u komunikacijskim mrežama, mrežama za prijenos podataka, UPS sistemima za računare i upravljačke sisteme, proizvodnji i distribuciji električne energije i širokom opsegu industrije.

Saznaj više...

Solarni Sistemi

Ostrvski solarni sistemi najčešće imaju konstantnu potrošnju ili barem konstantnu srednju dnevnu potrošnju.

Solarni Sistemi

Ostrvski solarni sistemi najčešće imaju konstantnu potrošnju ili barem konstantnu srednju dnevnu potrošnju. Sisteme konstantne potrošnje treba projektovati tako da mogu proći kroz najnepovoljniji mjesec u godini, koristeći World Design Insolation karte (Svjetske insolacijske karte za projektovanje).


Saznaj više...

Punjači za električna vozila

Cilj nam je pružiti korisnička rješenja za električna vozila punjenje u različitim scenarijima, kao što su gradske ulice, međugradske ceste i javna ili privatna parkirališta, za više ili pojedinačne korisnike.

Punjači za električna vozila

Prisutnost EV punjača na ulici ili tihog EV-a koji krstari cestom bili su rijetki prizori ne tako davno, ali postaju sve češći, a prognoze govore da će prije ili kasnije postati svakodnevna stvarnost.


Saznaj više...

bs_BABosnian