+38733637015 info@sue.ba
Tvornička 3, Stup71000 Sarajevo, BiH
AGREGATI
Energoinvest SUE ima punu podršku proizvođača FG Wilson kod projektovanja, uključenja specifičnih zahtijeva kupca u fazi proizvodnje, saradnje u fazi pripreme objekata za ugradnju, ugradnje opreme i puštanja u pogon
UPS Sistemi
Eaton Powerware UPS sistemi rješavaju sve korisničke probleme sa napajanjem, osiguravajući čisto, besprekidno napajanje kritične opreme
Akumulatorske baterije
ENERGOINVEST SUE je ovlašteni zastupnik kompanije EXIDE za program njihovih baterija na području BiH. Exide tehnologija vodi na svjetskom tržištu skladištenja električne energije.