+38733637015 info@sue.ba
Tvornička 3, Stup71000 Sarajevo, BiH

AGM Tehnologija


Akumulatorske baterije Marathon

Marathon baterije su pouzdane, dugotrajne bezodržavajuće industrijske akumulatorske baterije širokog raspona kapaciteta. Koncipirane kao kompaktni moduli, omogućuju jednostavno prilagođenje zahtjevnoj snazi različitih profila opterećenja. Pogodni za ugradnju u modularne ormare ili rack-ove, naročito FT izvedba kod koje su priključna mjesta sa prednje strane baterije.

Marathon industrijske baterije nalaze primjenu u sistemima za telekomunikacije, na području informatičkih tehnologija (IT) i sistema za besprekidno napajanje (UPS) i na ostalim područjima gdje je potrebno sigurno napajanje električnom energijiom.

 • Nazivni napon:2, 6 i 12 V
 • Kapacitet: 14 do 575 Ah
 • Veoma kvalitetne, dugotrajne industrijske baterije (vijek trajanja 12 godina)
 • FT izvedba (kompaktni blokovi sa pristupačnim priključcima na prednjoj strani pojednostavljuje modularno povećanje kapaciteta
 • Bezodržavajuće – nije ih potrebno održavati za vrijeme cijelog vijeka trajanja
 • EUROBAT klasifikacija : Long Life 12 godina
 • Razvijene prema propisu IEC 896 – 2
 • Potpuno reciklirajuće
 • Centralno degasiranje
 • Jako malo razvijanje plina zahvaljujući njegovoj unutrašnjoj rekombinaciji (99% efikasnosti)
 • Konstrukcija rešetkastih ploča sadrži leguru olova i kalcija
 • Malo samopražnjenje
 • Kratko vrijeme punjenja u skladu sa DIN 43 539 T5
 • Nema ograničenja u šinskom, cestovnom, vodenom ili zračnom transportu (prema IATA, DGR član A67)

Pogledajte katalog:


Akumulatorske baterije Sprinter

   Sprinter batteries are long-lasting, rechargeable, maintenance-free batteries from a German manufacturer Exide. They have a very wide application in telecommunication systems, uninterruptible power supply systems (UPSs), in the production and distribution of electricity, railways, industry, and in all other places where it is necessary to reliably store electricity.

 • Rated voltage: 6 and 12 V
 • Capacity: 21-178 Ah
 • Very high quality, long-lasting industrial batteries (life expectancy 10-12 years)
 • Trustworthy during exploitation
 • Maintenance-free – they do not need to be maintained during their whole lifetime
 • Container material is in accordance with UL 94-V0.
 • Developed according to IEC 896-2
 • Grid plates with superior lead calcium alloy for excellent corrosion resistance
 • Low gassing
 • Low self-discharge
 • Short charging time in accordance with DIN 43 539 T5
 • There are no restrictions regarding the railroad, water and air transportation (IATA, DGR clause A67)
 • Fully recyclable

Please see the catalog:


Akumulatorske baterije PowerFit

Powerfit baterije su bezodržavajuće akumulatorske baterije njemačkog proizvođača Exide. Imaju veoma široku primjenu u sistemima za besprekidna napajanja (UPS), sistemima za dojavu opasnosti, za nužnu rasvjetu i na svim drugim mjestima gdje je potrebno pouzdano akumuliranje električne energije.

 • Nazivni napon: 6 i 12 V
 • Kapacitet: 1,2 do 38 Ah
 • Ekonomične VRLA baterije sa elektrolitom u strukturi od finih staklenih niti
 • Pouzdane pri eksploatciji
 • Bezodržavajuće – nije ih potrebno održavati za vrijeme cijelog vijeka trajanja
 • Materijal kućišta u skladu sa UL 94-V0, usklađene sa IEC 896-2
 • Konstrukcija rešetkaste ploče sadrži leguru olova i kalcija
 • Jako malo razvijanje plina zahvaljujući njegovoj unutrašnjoj rekombinaciji (99% efikasnosti)
 • Malo samopražnjenje
 • Zaštićene od dubokog pražnjenja u skladu sa DIN 43 539 T5
 • Nema ograničenja u šinskom, cestovnom, vodenom ili zračnom transportu (prema IATA, DGR član A67)
 • Potpuno reciklirajuće

Pogledajte katalog:

bs_BABosnian