+38733637015 info@sue.ba
Tvornička 3, Stup71000 Sarajevo, BiH

Servis i podrška


ENERGOINVEST SUE je firma koja kupcu nudi kompletnu uslugu u smislu isporuke, montaže, puštanja u pogon, servisa i tehničke podrške, kako u garantnom, tako i u vangarantnom periodu, obezbjeđujući pri tome originalne rezervne dijelove u periodu od minimalno 10 godina nakon implementacije.

ENERGOINVEST SUE je tehnički i kadrovski potpuno opremljena i osposobljena za sve aktivnosti iz navedenih oblasti. Posjedujemo stalni lager svih potrebnih dijelova opreme kao i gotovih uređaja za servisiranje i održavanje. Služba realizacije i servisa koristi najsavremeniju opremu za ispitivanje i servisiranje uređaja, posjedujemo kvalitetan vozni park za potrebe otpreme, puštanja u pogon i servisiranje opreme.

Sektor servisa i tehničke podrške organizovao je 24 časovnu dežuru za otklanjanje hitnih kvarova za objekte koji ne smiju ni jednog trenutka ostati bez napajanja električnom energijom : Banke  Bolnice, TK centri Telecoma i Elektroprivrede i sl. Kao podršku servisu u slučaju potrebe angažuje se tim vodećih inženjera. Prema potrebama kupca u našoj fabrici oragnizujemo obuku osoblja koje radi na rukovanje i održavanje ugrađene opreme.

Stručno obučeno osoblje sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa napojnom opremom, kvalitetna tehnička opremljenost i posjedovanje stalnog lagera sa originalnim rezervnim dijelovima kao i novim uređajima iz našeg programa, predstavljanju garanciju da možemo ispuniti sve zahtjeve korisnika opreme.


Tu smo da pomognemo

Ukoliko želite prijaviti tehnički problem putem forme kliknite na “Prijavite tehnički problem” i kontaktirat ćemo vas u najkraćem mogućem roku.


Prijavite tehnički problem

bs_BABosnian